جهت پیگیری وضعیت سفارش خود ، میتوانید از این بخش استفاده نمائید.

لازم بذکر است که فقط با دارا بودن شماره سفارش و آدرس ایمیلی که با آن ثبت نام نموده اید اینکار مقدور است و بدون این دو ؛ امکان پیگیری وضعیت سفارش وجود ندارد (شماره سفارش هنگام تکمیل فرآیند خرید برایتان ایمیل شده و همچنین در آخرین مرحله ثبت سفارش به رویت شما رسیده است.)